Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Spór o płeć

Czy kobiecość i męskość są wartością?

Rozwiń Zwiń Sens kwestii spornej

Kwestia sporna dotyczy tego, czy płeć – rozumiana jako dane od urodzenia bycie kobietą i mężczyzną - jest czymś cennym i znaczącym, czy też nie? Czy to jest coś pozytywnego czy negatywnego? Czy wnosi w życie człowieka jakieś dobro? Czy może jest raczej źródłem zła? Czy jest szansą czy zagrożeniem? Czy należy to zaakceptować, bo jest czymś dobrym? Czy należy to odrzucić, bo jest czymś złym?

Kliknij na jedną z odpowiedzi poniżej by wyświetlić argumenty i kontrargumenty

Tak! Kobiecość i męskość są wartością

Rozwiń Zwiń Opis stanowiska

Męskość i kobiecość to wartość, dobro, coś cennego,. Coś, co ma pozytywne. Jest szansą. Dlatego właściwa postawą wobec płci jest jej akceptacja – akceptacja kobiecości i akceptacja kobiecości.

Rozumienie kobiecości i męskości jako wartości jest związane z naturalną koncepcją płci – płci danej nam z urodzenia, płci męskiej albo kobiecej, płci stałej i zakorzenionej w biologii.

Rozwiń Zwiń Przykład w edukacji

W programie Wędrując ku dorosłości realizowanym podczas zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie płeć jest rozumiana w oparciu o biologię, jako dwa stałe sposoby istnienia człowieka: jako mężczyzny i jako kobiety. Prawidłowy rozwój w obszarze płci polega na identyfikacji z własną płcią, na jej akceptacji. Świadczą o tym następujące fragmenty tego podręcznika: „Prawidłowa identyfikacja z własną płcią”, „Potrzeba akceptacji własnej płciowości”, „Utożsamienie się z własną płcią”, „Lekcja dla dziewcząt: Już się zmieniam, staję się kobietą”, „Lekcja dla chłopców: Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną”, „Komplementarność kobiety i mężczyzny”. Takie sformułowania świadczą o tym, że płeć - kobiecość i męskość - jest tu rozumiana jako wartość, którą każdy powinien uznać i zaakceptować.

Wędrując ku dorosłości
https://www.ksiegarniarubikon.pl/pl/searchquery/w%C4%99druj+ku+doros%C5%82o%C5%9Bci/1/phot/5?url=w%C4%99druj,ku,doros%C5%82o%C5%9Bci&gclid=EAIaIQobChMI7oWJrZLq-wIVkKkYCh3XcQSTEAAYAiAAEgINCfD_BwE

Argumenty Rozwiń

Kontrargumenty Rozwiń

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z wartości kobiecości i męskości jako różnicy i komplementarności

Wartością jest różnica, jaka płeć czyni między kobietami a mężczyznami. Ta różnica jest źródłem wzajemnego przyciągania i szansą na miłość.

Wartością jest komplementarność płci. Różnice między kobietami a mężczyznami są tego typu, że się wzajemnie uzupełniają i to na różnych polach. Są po prostu sobie wzajemnie potrzebni – do miłości i do rozwoju.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z negatywnego znaczenia płci dla ludzkich relacji

Płeć nie powinna mieć ma znaczenia dla ludzkich relacji. Wszelka różnica jak czyni męskość i kobiecość powinna być zniesiona, bo dyskryminuje ona kobiety.

Relacja mężczyzn i kobiet to nie jest komplementarność, ale podporządkowanie i zniewolenie – mężczyźni w całej historii podporządkowywali sobie kobiety. To powinno się skończyć.

F. Engels: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk - ucisk kobiety przez mężczyznę”. (...) „W rodzinie mężczyźni są burżuazją; kobieta reprezentuje proletariat.”

F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa,
Warszawa 1979

Shulamith Firestone: „Ostatecznym celem rewolucji socjalistycznej było nie tylko usunięcie przywilejów klas ekonomicznych, lecz także wyeliminowanie samego podziału na klasy ekonomiczne; podobnie ostatecznym celem rewolucji feministycznej nie może być jedynie usunięcie męskich przywilejów, jak zakładano w pierwszym ruchu feministycznym, lecz usunięcie samego rozróżnienia na płci: różnice genitalne między ludźmi straciłyby znaczenie kulturowe. Homo, hetero i bi-seksualność zostałyby porzucone na rzecz powrotu do niezachwianego panseksualizmu,, Freudowskiej „polimorficznej perwersji”.

S. Firestone, Dialektyka płci, 1970
Fragmenty książki w języku polskim:
https://publica.pl/teksty/shulamith-firestone-dialektyka-plci-fragment-6168.html/3

Susan Okin: „Sprawiedliwa przyszłość to przyszłość bez płci. W ramach społecznych struktur i praktyk płeć będzie równie mało istotna jak kolor oczu czy długość palców u nóg”

S. Okin, Justice, Gender, and the Family, 1991

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z wartości kobiecości i męskości ze względu na płodność

Dzięki temu, że ludzie są mężczyznami i kobietami mogą mieć dzieci. Kobieta może stać się matką. Mężczyzna może stać się ojcem. To wielka wartość w perspektywie osobistej, ale także społecznej.

Płeć jest warunkiem płodności. Gdyby nie było płci nie byłoby dzieci, nie byłoby społeczeństwa, nie byłoby ludzkości.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z płodności jako zagrożenia

Płodność to różnego rodzaju zagrożenia i ograniczenia m.in. ogranicza swobodę poszukiwania przyjemności seksualnej.

Związana z podziałem ludzkości na dwie płci płodność jest dla kobiet źródłem zniewolenia.

Margaret Sanger: „Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi”.

Cytat za:
B. Łoziński, U źródeł gender
https://www.gosc.pl/doc/1865622.U-zrodel-gender

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z przekazów kultury na temat wartości kobiecości i męskości

Kultura przez wieki wskazywała na różne wzorce „prawdziwej kobiety” i „prawdziwego mężczyzny”. Wzorce te się różniły, ale u podstaw tych kulturowych poszukiwań było i jest przekonanie, że płeć jest wartością – daną nam z urodzenia, a jednocześnie zadaną. Że możemy się rozwijać w tej sferze.

Przykładem pozytywnego rozumienia w kulturze może być choćby piosenka „Gdzie ci mężczyźni?” – „prawdziwi tacy”. Wskazuje ona na ideał „prawdziwego mężczyzny” – jako coś bardzo wartościowego i potrzebnego.

Gdzie ci mężczyźni
https://www.youtube.com/watch?v=hCUgkUUufBo

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z dotychczasowej kultury jako źródła dyskryminacji kobiet

Dotychczasowa kultura miała charakter patriarchalny, wspierała zniewolenie kobiet przez mężczyzn. Trzeba tę kulturę odrzucić. Trzeba zbudować sprawiedliwy świat, bez dyskryminacji, której źródłem jest płeć.

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z kobiecości i męskości jako znaku stwórczego obdarowania przez Boga

Płeć człowieka jest wyrazem stwórczego zamysłu Boga, jest wyrazem stwórczego obdarowania człowieka przez Boga. Według Księgi Rodzaju: „Stworzył (...) Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. (Rdz 1,27). „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31).

Ciało i pleć zostało stworzone po to, aby umożliwić komunię osób, aby wyrażać miłość. Męskość jest dla kobiecości, kobiecość jest dla męskości. Męskość i kobiecość są dla połączenia i płodności, które jest błogosławieństwem Boga.

Jan Paweł II: „Człowiek, którego Bóg stworzył „mężczyzną i niewiastą”, jest obrazem Bożym wyrażonym w ciele „od początku”, przy czym mężczyzna i kobieta stanowią jakby dwa różne sposoby ludzkiego „bycia ciałem” (…).

Zachodzi ścisła zależność między tajemnicą stworzenia jako obdarowania płynącego z miłości - a owym pierwotnie uszczęśliwiającym „początkiem” bytowania człowieka, mężczyzny i kobiety (…).

Ciało wyrażające kobiecość „dla” męskości i wzajemnie - męskość „dla” kobiecości, ujawnia wzajemność i komunię osób. Męskość—kobiecość — czyli płeć - jest pierwotnym znakiem obdarowania stwórczego (…)

Ów uszczęśliwiający „początek” istnienia - bytowania człowieka jako mężczyzny i kobiety, łączy się z objawieniem i zarazem odkryciem tego sensu ciała, który wypada nazwać „oblubieńczym”. Rdz 2,24 mówi o małżeńskim i rodzicielskim przeznaczeniu męskości i kobiecości człowieka. „Łącząc się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem”, będą niejako poddawać swe człowieczeństwo temu błogosławieństwu płodności, czyli „prokreacji”, o jakiej mowa w tekście kapłańskim (Rdz l, 28)”.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich,
Watykan 1986, s. 55 – 60.

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z kobiecości i męskości jako narzuconego społecznie złudzenia i zniewolenia

Płeć jest przemocowym konstruktem społecznym, złudzeniem, które trzeba zdestabilizować i podważyć, bo ma ono charakter totalitarny. Likwidacja tej przemocowej kategorii jaką jest złudzenie stałej stabilnej płci jest konieczne, aby zapanowała wolność i sprawiedliwość, a nie totalitarne urabianie wszystkich według jednego, narzuconego modelu.

Jacek Kochanowski:Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego: dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej, z jego wykluczeniami i jego przemocą. Jest to cel dalekosiężny i o wiele bardziej doniosły niż doraźne sukcesy taktyczne, ale tylko on prowadzić może do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej, co jest zasadniczym przedmiotem zabiegów polityki queer. (…)

Płeć jest performatywnym konstruktem społecznym, ale jest także wytworem mechanizmów heteronormatywnych, ustanawiających ład obowiązkowego hetero-seksualizmu. Nie tylko chodzi o to, że nasze ciała są opisywane jako męskie lub kobiece, bowiem ustanawiani jesteśmy jako „mężczyźni, którzy pożądają kobiet” oraz „kobiety, które są obiektem męskiego pożądania”. Nasza (wytworzona) seksualność determinuje sposób, w jaki konstruowana jest nasza (wytworzona) płeć, zaś normy płci determinują nasze pożądanie i sposoby jego realizacji. Perspektywa queer oferuje nowy sposób analizowania problematyki płci i seksualności, ujawniając procedury normatywnej przemocy, które wiążą się z wytwarzaniem tych instancji. Dzięki temu queer studies oferują nowe spojrzenia na wszelkie działające w naszej codzienności, na powierzchniach naszych ciał dyskretne i rozproszone procesy normatywnej konkwisty, stając się w ten sposób podstawą nowej teorii społecznej. (…)

Poststrukturalizm dostarcza teorii queer niezbędnych narzędzi analitycznych do wykazania, że wszystkie rzekomo stabilne kategorie tożsamościowe, w tym kategorie płci i seksualności, są arbitralnie wytworzonymi symulacjami, których podstawowym celem jest blokowanie naszych pragnień i związanych z nimi działań w normatywnie określonych granicach. Nie istnieje nic takiego, jak stabilna płeć czy stabilna seksualność: są to tylko normatywne kategorie przemocy, których zadaniem jest ograniczenie radykalnie zróżnicowanie pragnień, możliwych stylizacji ciała, potencjalnych trajektorii biograficznych, ograniczenie nieskończonej wielości wytwarzanych znaczeń. (…)

To zatem przede wszystkim owe domknięte, normatywne kategorie tożsamościowe, rozumiane – w odwołaniu do teorii Michela Foucault – jako kategorie wiedzy/władzy, są podstawowymi narzędziami przemocy (…)

Teoria queer oznacza (…) kres złudzenia stabilnych i jednoznacznych kategorii normatywnych, w tym kategorii płci i seksualności, oraz krytykę opartych na tym złudzeniu narracji politycznych i teoretycznych. (…)

Chodzi nam o współtworzenie wiedzy/oporu, która może być następnie przekładana na indywidualne i wspólne strategie politycznego sprzeciwu wobec przemocy powiązanej z wymuszaniem obowiązkowej heteroseksualności oraz poprawnego odgrywania płci. Chodzi o budowanie wielogłosowej, polilogicznej wiedzy, która będzie nas wspomagać w drodze ku wolności. (…)

Jak wskazuje m.in. Richard Rorty, nie ma dla nauki bardziej wzniosłego celu niż walka z przemocą i cierpieniem. To dlatego queer studies to wiedza/opor, to nie tylko akademicka perspektywa badań naukowych, ale także powiązana z nią praktyka polityczna: praktyka ujawniania tego, co skazane na niewidzialność, czynienia słyszalnym tych wszystkich, których głos jest skutecznie wymazywany ze sfery publicznej debaty. (…)

Łączy nas cel: otwarte, sprawiedliwe, zróżnicowane społeczeństwo, gdzie odmienność jest przedmiotem szacunku i afirmacji. Społeczeństwo wyleczone z totalitarnych ciągot do czynienia wszystkich takimi samymi. Społeczeństwo otwartej różnicy, a nie zamkniętej tożsamości”.

J. Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, s. 7-26
W: Queer Studies. Podręcznik kursu,
red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń
https://kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

Nie! Kobiecość i męskość nie są wartością

Rozwiń Zwiń Opis stanowiska

Męskość i kobiecość to coś mało wartościowego, czy wręcz złego. To coś, co człowieka ogranicza, blokuje. Coś, co odbiera mu wolność. Dlatego właściwą postawą wobec płci – wobec własnej kobiecości lub męskości - jest jej odrzucenie i próba wyzwolenia się z ograniczeń, jakie ona nakłada na człowieka.

Rozumienie kobiecości i męskości jako czegoś – mniej lub bardziej - złego jest związane z genderową koncepcją płci.

Rozwiń Zwiń Przykład z edukacji

W dokumencie Standardy edukacji seksualnej w Europie firmowanym przez WHO i BzgA zawarte są między innymi takie zalecenia:

  • „Umacnianie własnej tożsamości płciowej” [wiek 4-6]

  • „Pozytywne podejście do własnej tożsamości płciowej” [wiek 4-6]

  • „Różnice pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną” [wiek 9-12]

W tekście polskim zalecenia te mogą być interpretowane jako zachęta do wzmacniania poczucia własnej kobiecości u dziewcząt i własnej męskości u chłopców. Jednak w tekście angielskim tego dokumentu nie ma mowy o tożsamości płciowej, ale o tożsamości genderowej. Jest to zasadnicza różnica. Tekst angielski Standardów WHO – inaczej niż polskie tłumaczenie - wskazuje jednoznacznie na obecną w tym dokumencie genderową (kulturową) koncepcję płci. To właśnie ta koncepcja płci ma być przekazywana dzieciom. W języku angielskim zalecenia te brzmią następująco:

  • „Consolidate their gender identity” [4-6]

  • „A positive gender identity” [4-6]

  • „Differences between gender identity and biological sex” [9-12]

Jeśli Standardy WHO zalecają wzmacnianie tożsamości genderowej to znaczy, że nie wprost, ale jednak deprecjonują wychowanie akceptujących swoją płeć kobiet i mężczyzn. Akceptacja własnej płci nie jest tu ideałem wychowawczym. Wręcz przeciwnie. Tych kilka zapisów można wstępnie interpretować jako relatywizację wartości męskości i kobiecości. Ale ostateczną, logiczną konsekwencją takich zapisów jest zanegowanie tego, że kobiecość i męskość to wartość.

Standardy edukacji seksualnej w Europie
https://www.academia.edu/37962100/WHO_BzgA_Standards_polnisch

Argumenty Rozwiń

Kontrargumenty Rozwiń

Argumenty

Rozwiń Zwiń Z płci jako zniewolenia

Kobiecość i męskość jako tożsamość seksualna są efektem społecznego urabiania, społecznej presji. Rodzimy się bez płci, jako swoista biała karta. Od momentu narodzenia społeczeństwo narzuca nam swoją binarną interpretację, składająca się wyłącznie z dwu niezmiennych elementów: bycie kobieta i bycie mężczyzną. To społeczeństwo narzuca nam przekonanie, że jesteśmy kobietami i mężczyznami. Zaczyna się to od pierwszych słów po urodzeniu – „to chłopiec!” czy ‘to dziewczynka!”. Potem to urabianie jest kontynuowane przez dobór zabawek, dobór kolorów do pokoju dzieci. Kobiecość i męskość są skutkiem takiego wieloletniego zniewalania. Ktoś, kto uważa się za kobietę, kto to akceptuje, jest niewolnikiem – i najczęściej w ogóle o tym nie wie. Tak samo niewolnikiem jest ktoś, kto uważa się za mężczyznę. Wolność polega na tym, że człowiek zrzuci z siebie, narzuconą mu tożsamość płciową jako kobiety albo jako mężczyzny.

Jacek Kochanowski:Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego: dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej, z jego wykluczeniami i jego przemocą. Jest to cel dalekosiężny i o wiele bardziej doniosły niż doraźne sukcesy taktyczne, ale tylko on prowadzić może do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej, co jest zasadniczym przedmiotem zabiegów polityki queer. (…)

Płeć jest performatywnym konstruktem społecznym, ale jest także wytworem mechanizmów heteronormatywnych, ustanawiających ład obowiązkowego hetero-seksualizmu. Nie tylko chodzi o to, że nasze ciała są opisywane jako męskie lub kobiece, bowiem ustanawiani jesteśmy jako „mężczyźni, którzy pożądają kobiet” oraz „kobiety, które są obiektem męskiego pożądania”. Nasza (wytworzona) seksualność determinuje sposób, w jaki konstruowana jest nasza (wytworzona) płeć, zaś normy płci determinują nasze pożądanie i sposoby jego realizacji. Perspektywa queer oferuje nowy sposób analizowania problematyki płci i seksualności, ujawniając procedury normatywnej przemocy, które wiążą się z wytwarzaniem tych instancji. Dzięki temu queer studies oferują nowe spojrzenia na wszelkie działające w naszej codzienności, na powierzchniach naszych ciał dyskretne i rozproszone procesy normatywnej konkwisty, stając się w ten sposób podstawą nowej teorii społecznej. (…)

Poststrukturalizm dostarcza teorii queer niezbędnych narzędzi analitycznych do wykazania, że wszystkie rzekomo stabilne kategorie tożsamościowe, w tym kategorie płci i seksualności, są arbitralnie wytworzonymi symulacjami, których podstawowym celem jest blokowanie naszych pragnień i związanych z nimi działań w normatywnie określonych granicach. Nie istnieje nic takiego, jak stabilna płeć czy stabilna seksualność: są to tylko normatywne kategorie przemocy, których zadaniem jest ograniczenie radykalnie zróżnicowanie pragnień, możliwych stylizacji ciała, potencjalnych trajektorii biograficznych, ograniczenie nieskończonej wielości wytwarzanych znaczeń. (…)

To zatem przede wszystkim owe domknięte, normatywne kategorie tożsamościowe, rozumiane – w odwołaniu do teorii Michela Foucault – jako kategorie wiedzy/władzy, są podstawowymi narzędziami przemocy (…)

Teoria queer oznacza (…) kres złudzenia stabilnych i jednoznacznych kategorii normatywnych, w tym kategorii płci i seksualności, oraz krytykę opartych na tym złudzeniu narracji politycznych i teoretycznych. (…)

Chodzi nam o współtworzenie wiedzy/oporu, która może być następnie przekładana na indywidualne i wspólne strategie politycznego sprzeciwu wobec przemocy powiązanej z wymuszaniem obowiązkowej heteroseksualności oraz poprawnego odgrywania płci. Chodzi o budowanie wielogłosowej, polilogicznej wiedzy, która będzie nas wspomagać w drodze ku wolności. (…)

Jak wskazuje m.in. Richard Rorty, nie ma dla nauki bardziej wzniosłego celu niż walka z przemocą i cierpieniem. To dlatego queer studies to wiedza/opor, to nie tylko akademicka perspektywa badań naukowych, ale także powiązana z nią praktyka polityczna: praktyka ujawniania tego, co skazane na niewidzialność, czynienia słyszalnym tych wszystkich, których głos jest skutecznie wymazywany ze sfery publicznej debaty. (…)

Łączy nas cel: otwarte, sprawiedliwe, zróżnicowane społeczeństwo, gdzie odmienność jest przedmiotem szacunku i afirmacji. Społeczeństwo wyleczone z totalitarnych ciągot do czynienia wszystkich takimi samymi. Społeczeństwo otwartej różnicy, a nie zamkniętej tożsamości”.

J. Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, s. 7-26
W: Queer Studies. Podręcznik kursu,
red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń
https://kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

Kontrargumenty

Rozwiń Zwiń Z płci jako daru i zadania

Płeć jest darem, który otrzymujemy razem z życiem. Darem, który jest jednocześnie zadaniem. Z jednej strony jesteśmy jako ludzie kobietami i mężczyznami – z drugiej zaś mamy się nimi stawać coraz bardziej.

Rozwiń Zwiń Z płci, która jest dla miłości

Płeć jest po to, aby wyrażać miłość. Męskość jest dla kobiecości, kobiecość jest dla męskości.

Rozwiń Zwiń Z płci, która jest dla płodności

Płeć męska i żeńska jest po to, aby mogli być razem płodni, aby „owocem ich miłości” mógł być dzieci.

Ikona do góry