Przeskocz do treści Przeskocz do menu

O nas

Portal KONTRARGUMENT.PL jest projektem, który realizujemy w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN. Centrum posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organem założycielskim Centrum jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN.

Nasza nazwa NATAN - nazwa tak Stowarzyszenia jak i Centrum - pochodzi od Proroka Natana ze Starego Testamentu. Jego umiejętność twórczego i zaskakującego prowokowania do samodzielnego myślenia jest dla nas wielkim źródłem inspiracji pedagogicznych (2 Sm 12,1-9).

Nazwa NATAN to także skrót od słów: nauczanie - tradycja - animacja. Kluczową sprawą jest dla nas to, aby nauczanie i wychowanie opierało się na syntezie najlepszych elementów tradycji ze współczesną metodyką, kładącą akcent na aktywność uczniów i wychowanków.

Nasza wizja edukacji streszcza się w haśle: aktywnie, z sercem, z zasadami. Zależy nam, aby szkoła pomagała uczniom stać się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, ludźmi z silnym i dobrym charakterem. Jesteśmy przekonani, że drogą do osiągnięcia tego celu jest systematyczne nauczanie zasad w szkole oraz budowanie więzi między nauczycielami a uczniami oraz między samymi uczniami. Chcemy, aby uczniowie w szkole byli aktywnymi podmiotami, aby w czasie nauki mogli samodzielnie dokonywać ważnych odkryć.

Ikona do góry