Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Oprzyj obraz stanowisk na źródłach, a nie na omówieniach

Opis spornych stanowisk i argumentów za nimi stających można oprzeć albo na materiałach źródłowych albo na omówieniach.

Materiały źródłowe to znaczące publikacje dla środowisk zaangażowanych w spory kulturowe. Mogą to być książki, teksty publikowane w internecie, czy publiczne i oficjalne wypowiedzi. Ważne, aby ich autorami były osoby uznawane za autorytety w środowiskach stojących po obu stronach sporu. Wtedy ich głos można uznać za reprezentatywny dla tych środowisk.

Materiały źródłowe dają gwarancję, że przedmiotem pracy są rzeczywiste stanowiska i argumenty w sporze. Uczą też dokładności w oddaniu istoty spornych stanowisk. Jest to zgodne z tradycyjną zasadą dyskusji, że zanim zaczniesz polemikę przedstaw pogląd oponenta w ten sposób, żeby Twój oponent zgodził się, że to przedstawienie faktycznie odpowiada rzeczywistości.

Sięgniecie do źródeł w przedstawieniu stanowisk i argumentów pozwala uniknąć sytuacji, w której polemika jest przeciw własnym wyobrażeniom dotyczącym drugiej strony, a nie przeciw rzeczywistym poglądom. Dlatego najlepiej, aby przed podjęciem takich zajęć poświęcić trochę czasu na lekturę tekstów z obydwu stron sporu.

Najlepiej też, aby uczniowie – jeśli pracują na tekstach – to pracowali na tekstach źródłowych. Materiał źródłowy podczas zajęć to inaczej cytat. Cytat ze znaczącej dla sporu publikacji ma większą siłę niż omówienie. Wobec omówienia można wysuwać zastrzeżenia – źródłowy cytat przecina wątpliwości. Wtedy uczniowie analizują rzeczywiste stanowiska i argumenty, a nie wyobrażenia tych poglądów formułowane przez przeciwników ideowych.

Omówienia mogą być rzetelne, ale też mogą też być w różnym stopniu nieprecyzyjne czy wręcz niezgodne z rzeczywistością. Korzystanie z samych omówień niesie też niebezpieczeństwo pewnej jednostronności, jako że najłatwiej sięgnąć do omówień robionych z perspektywy, jaka jest nam bliska. Jeśli więc korzystamy z omówień, z relacji medialnych – to warto zestawić ze sobą omówienia i relacje formułowane po obu stronach sporów kulturowych. Takie konfrontowanie poszerzy naszą perspektywę i obraz całości sporu.

Ikona do góry